Współpraca

Deklaruję chęć współpracy przy realizacji projektów z

Fundacją "Projekt Miss"
ul. Opata Hackiego 12
81-213 Gdynia
KRS: 0000613179
REGON: 364238834
NIP: 9581673170
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Niewłasćiwy adres email.
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
zdjęcie
Pole wymagane
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację "Projekt Miss" mojego wizerunku oraz danych osobowych: imienia, nazwiska, zwodu, wykształcenia, osiągnięć, przebiegu kariery zawodowej, adresu email, numeru telefonu, identyfikatorów na portalach społecznościowych, adresu strony internetowej i innych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz przedstawiania mnie jako współpracownika Fundacji w zakresie moich kompetencji.

Fundacja Projekt Miss

ul. Opata Hackiego 12

81-213 Gdynia

Email: biuro@projektmiss.pl

Telefon: +48 578 612 951

Facebook